Chùm ảnh chuẩn bị Vũ Hội Chữ

Những gương mặt tham gia triển lãm:

Lê Quốc Việt

Ma y sinh Lê Thanh Hải

Kiều Quốc Khánh

Nguyễn Quang Thắng

Phạm Đức Thiện

Vũ Thanh Tùng

Trần Trọng Dương

 

Nguyễn Đức Dũng

Trịnh Tuấn

Trần Thanh Bình.

 

Ảnh nhiều vô kể từ từ Tuấn sẽ pót lên dần. 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3586','trgdh7og5v75u567h0g63f0u35','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 20:47:42','/a51238/chum-anh-chuan-bi-vu-hoi-chu.html')