Thư pháp trên cơ thể...

Chơi cho liễu chán hoa chê

Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.

(Truyện Kiều Nguyễn Du) 

changtrai danhi9898

o cac trang nay cac ban nen then vao nhung buoc hoa thu phsp tuyet dep de khong lam cho nguoi doc nham cham voi nhung cau tho ngan gon kho hieu .
nen co nhung bai tho hay va dep de cho nguoi xem cac trang nay thich thu hon
[>_

hobac

Thư pháp đẹp!... người đẹp lại càng tuyệt vời luôn! quả là song mãn trùng phùng.