Lạy đa tạ thảy từ trong ra ngoài...


Tôi về Văn Miếu thâm nghiêm
Lần bia đá cũ dò tìm người quen
Một tôi giữa những họ tên
Vui thầm mừng trộm giữa chen chúc người...

Đá xưa cũng đã mòn rồi
Lời xưa cũng đã thành lời cổ nhân
Tôi về ngơ ngác bàn chân
Tiến lui cùng lúc giữa phân vân niềm...

Vỉa đời người chật như nêm
Tôi chơ vơ giữa một miền rêu phong
Chắp tay tôi xá hư không
Lạy đa tạ thảy từ trong ra ngoài...

Trịnh Tuấn.
(Hà Thành năm con Chuột nhân đọc Hà Nội xưa và nay tác tại buồng văn tệ xá bên nách vợ)

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3586','sriusr629237cqmmfig7r7vh87','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 20:48:15','/a52356/lay-da-ta-thay-tu-trong-ra-ngoai.html')